The
Picornavirus
Pages
 Unassigned SG-4

Child level

Lorikeet picornavirus 1

Same level

Home
Up
Aalivirus
Aquamavirus
Avihepatovirus
Avisivirus
Crohivirus
Grusopivirus
Kunsagivirus
Limnipivirus
Orivirus
Parechovirus
Pasivirus
Potamipivirus
Shanbavirus
Unassigned SG-4
  Viruses related to supergroup 4
     
    Bat picornavirus BtMf-PicoV-1 (sequences)
   
  The following viruses may represent new genera/species within SG4:
 
Genus Virus name Isolate Accession
Kobuvirus? bat picornavirus ITA/2017/189/18-155 MN602325
  Beihai conger picornavirus BHFishC188617 MG600065
  Beihai pentapodus picornavirus LXMC175911 MG600071
  Duck picornavirus duck/FC22/China/2017 MN102111
Eastern red scorpionfish picornavirus Australia/2017 MH716819
  Eastern sea garfish picornavirus Australia/2017 MH716820
  Guangdong spotted longbarbel catfish picornavirus GDDSYC43605 MG600094
  Lorikeet picornavirus 1    
  Rhinolophus sinicus picornavirus Guizhou-Rs294 MF352407
Avihepatovirus? Wild duck avihepato-like virus du/MW24/Australia/2013 MH453803
  Wenling brown-lined puffer picornavirus XTXMC52140 MG600100
  Wenling fish picornavirus 1 XYHYC180303 MG600078
  Wenling hoplichthys picornavirus XYXMC41402 MG600101
  Wenling lepidotrigla picornavirus YXMC111438 MG600079
  Wenling pleuronectiformes picornavirus XDXMG712 MG600098
  Wenling rattails picornavirus XYHYC192101 MG600077
  Wenling scaldfish picornavirus 1 XDXMC49056 MG600096
  Wenling scaldfish picornavirus 2 XDXMC61459 MG600097
  Wenling thamnaconus septentrionalis picornavirus LQMMT1208 MG600080
  Western African lungfish picornavirus FZFYF120546 MG600102
  Wuhan carp picornavirus DSYC18088 MG600066
  Wuhan sharpbelly picornavirus 1 DSYC20078 MG600067
  Yancheng osbecks grenadier anchovy picornavirus XFXMC15460 MG600099
       
Copyright © 2006 - The Pirbright Institute, UK. All Rights Reserved.